Jak probíhá čištění jímky

Jímka je nádrž k ukládání a částečné přečištění odpadní vody z rodinných a bytových domů, chat a podobných objektů. Septik, jímka či žumpa se umisťují do oblastí, kde se nelze napojit na veřejnou kanalizaci. Každá jímka se musí pravidelně vyvážet. Povinnost zajistit zneškodnění odpadních vod má vlastník nemovitosti.

Jak probíhá čištění jímky

Odvoz fekálií a čištění jímek, septiků či žumpy realizujeme včetně zajištění odvozu a likvidace povoleným způsobem na ČOV. Odvoz provádíme cisternovým vozem a postupujeme dle zákona o nakládání s odpady. Nejprve se jímka odčerpá do cisterny a pak se pomocí tlakové vody odstraní nečistoty. Odpad se odváží k ekologické likvidaci. Vyvážíme a čistíme jímky určené na vývoz odpadových vod a sběrné jímky z ČOV.

Čištění jímek, septiků a žump

Zabýváme se čištěním jímek, septiků a žump, odvozem fekálií a kalů a jiných tekutých odpadů od firem i obyvatel. Vyvážíme a čistíme čističky odpadních vod.

Provádíme

  • odčerpání odpadu z jímky
  • vyčištění přítokového a odtokového potrubí
  • dočištění jímky a odčerpání zbytkového odpadu z čištění
  • odvoz a ekologickou likvidaci odpadu
  • čištění septiků, žump a čističek odpadních vod
  • čištění technologických jímek

Odvoz fekálií z jímek, žump a septiků

Odsátí odpadu provádíme cisternovým fekálním vozem. Odpady ze žump, septiků a jímek likvidujeme ekologickou cestou a likvidujeme kaly z čištění komunálních odpadních vod a kal ze septiků a žump. Zajišťujeme také pravidelný sběr a odvoz odpadů ze žump, jímek a septiků, včetně údržby těchto zařízení. Frekvence sběru a vývozu odpadu se odvíjí na množství odpadních vod, rozsahu a typu znečištění.

Nakládáme s odpady v souladu se životním prostředím

Součástí komplexních služeb v oblasti čištění jímek, septiků a žump i čištění potrubí a kanalizací je ekologické nakládání s odpady. Zákazníkům v rámci služby odvozu fekálií poskytujeme informace o údržbě zařízení. Vaše septiky, jímky a žumpy vyčistíme a vyvezeme v souladu s platnými zákony a nařízeními. Naše firma má profesionální pracovníky a dlouholeté zkušenosti v oboru odvozu a likvidace fekálií.

Potřebujete více informací?

Napište nám nezávaznou poptávku nebo nám rovnou zavolejte.

Výjezdová místa

podívejte se, kde všude vám dokážeme pomoci
Benešov Domažlice Horažďovice Hořovice Chomutov Karlovy vary Kladno Klatovy Litoměřice Mariánské lázně Mělník Most Mýto Nepomuk Ostrov Písek Plzeň Praha Příbram Rakovník Rokycany Sokolov Strakonice Sušice Tábor Tachov

Proč vybrat právě nás

jsme profíci v oboru a fakt víme, co děláme
Objem nádrže až 8 m³ Vývozy jímek zajišťujeme vozidlem o celkovém objemu až 8 m³ Délka hadic až 60 metrů Dokážeme natáhnout hadice od vozidla k vaší jímce až na vzdálenost 60 metrů. Vystavíme odklad o likvidaci Doklad o potvrzení vývozu a ekologické likvidaci odpadních vod samozřejmostí.