Proč je monitoring kanalizace a potrubí důležitý?

Proč je monitoring kanalizace a potrubí důležitý?

Každý provozovatel vodohospodářské infrastruktury má zájem o to, aby jeho kanalizační i vodovodní sítě fungovaly co nejdéle bez poruch a větších problémů. Proto je nutné pravidelně monitorovat a znát jejich aktuální stav.

Monitoring kanalizace a potrubí kamerou

Monitoring kanalizačních sítí kamerou se dělá častěji než u sítí vodovodních, kde není voda tak agresivní. Ve vodovodních potrubích dochází spíše ke korozi a zanesení vápenato-hořečnatým sedimentem. Profily vodovodních řadů se pohybují v menších dimenzích než kanalizační potrubí a využívá se nástrčných kamer.

Monitoring kanalizačních a vodovodních sítí

U vodovodů se při monitoringu sítě sledují provozní veličiny jako tlak a rychlost průtoku měřením protečeného množství vody. U vodovodních řadů je použití kamer omezeno profilem potrubí, odstávkou části vodovodního potrubí a přerušením dodávky pitné vody. Následně se provádí proplach a hygienizace potrubí před uvedením do provozu. Sníží se provozní přetlak na vlastní ostění potrubí. U kanalizačních řadů není odstavení jednotlivých úseků z provozu většinou nutné.

Proč se monitoruje kanalizační síť

Monitoring kanalizační sítě je častější. Odpadní vody jsou více agresivní a negativně působí na ostění trubního materiálu. Výpary, rozkládající se organická hmota, těžké kovy a průmyslové odpadní vody s toxickými látkami ovlivňují pevnost a celistvost betonové konstrukce. Monitoring odhalí netěsnosti spojů v místech napojení kanalizačních přípojek a způsob připojení nové sítě. Kontroluje se i spád a kvalita potrubí, konstrukční správnost instalace a stupeň zanesení.

Kdy je potřebný monitoring

U nových kanalizací se monitoring provádí při dokončení díla, aby se odhalily skryté závady a zkontrolovaly faktory ovlivňující nutnost pravidelné údržby. U nové kanalizace se monitoruje celá kanalizační síť. Pro srovnání kvality se provádí monitoring těsně před uplynutím záruční doby, která se stanovuje minimálně na 60 měsíců. Odhalí se případné netěsnosti a nátoky balastní vody, což může zvyšovat energetické nároky na provoz ČOV. Větší závady se objevují do 24 měsíců.

Navrhneme konkrétní řešení

U provozovaných sítí se monitoring provádí ve vytipovaných krizových místech a na základě výsledků se navrhne oprava závadného místa. Monitoring slouží i k odhalení stavu potrubního materiálu a posouzení plánovaných rekonstrukcí.

Potřebujete více informací?

Napište nám nezávaznou poptávku nebo nám rovnou zavolejte.

Výjezdová místa

podívejte se, kde všude vám dokážeme pomoci
Benešov Domažlice Horažďovice Hořovice Chomutov Karlovy vary Kladno Klatovy Litoměřice Mariánské lázně Mělník Most Mýto Nepomuk Ostrov Písek Plzeň Praha Příbram Rakovník Rokycany Sokolov Strakonice Sušice Tábor Tachov

Proč vybrat právě nás

jsme profíci v oboru a fakt víme, co děláme
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ Disponujeme recyklačním vozem se sacím výkonem 2300 m³/h, nádrží o objemu 15 m³ a 3,5 m dlouhého ramene. MONITORING POTRUBÍ Kamerou provedeme prohlídku s dosahem až 300 m, zjistíme stav potrubí a příčinu ucpávání. VÝVOZ JÍMEK Přijedeme sacím vozem s nádrží o objemu 8 m³ a dosahem hadic až 60 m. Dodáme také potvrzení o likvidaci.